Diapozitivy ES499.o z roku 1991

Přidávám pár diapozitivů ze své sbírky. Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie z Brna. V popisech u fotografií jsem se snažil načrtnout dobovou situaci a také něco z osudů několika strojů a vlaků.

Abyste ale lépe rozuměli, co znamená pojem Gorila či Krysa při pohledu zevnitř, přidávám i tento velmi subjektivní Popis jízdy na lokomotivě. Snad vám obrázek dokreslí..
ES 499.oo16
ES 499.oo14
ES 499.ooo2
ES 499.ooo2
ES 499.ooo1
ES 499.oo14
ES 499.oo14
ES 499.oo14
ES 499.ooo5
ES 499.ooo4
ES 499.oo19
ES 499.ooo5
ES 499.ooo4
ES 499.ooo1
ES 499.ooo4
ES 499.ooo4

Tomáš Palyza, 17.11.2003

counter