Smyčka tramvaje Pelc-Tyrolka

Nelíbí se mi, když dnes lidé říkají: "Já mám koleje.... (chvíle ticha).... Pátkova 3, Praha 8." To je přece tak neosobní!

Zkuste místo toho říct třeba: "Mám koleje na Pelc-Tyrolce." Vidíte? To už zní mnohem lépe!

Možná je to ale tím, že se teprve nedávno přistěhovali na kolej a nic netuší. Ano, je to dost možné. Nekonečné a neustávající šumění aut spolehlivě vymazalo jakoukoli osobitost místa a ruiny "čehosi" na volném prostranství ve stínu monumentální dálnice už nemají žádnou možnost promluvit o kousku smysluplnosti své existence.


Pojďte se podívat dál, jak tato místa kdysi vypadala...


Pelc - Tyrolka, 1970.

Dnes již neexistující konečná Pelc-Tyrolka s motorovým vozem č. 2170 na fotografii Tomáše Dvořáka z 6. července 1970. (čas. Dráha 4/99)

 

Pro dokreslení dobové situace kousek článku:

"..... Popis událostí bude nejlépe začít 17. ledna 1972, kdy v Praze došlo ke změně tras celé řady tramvajových linek (zejména v oblasti Prahy 8) a k náhradě starých tramvajových souprav vozidly T 1 a T 3 na lince č. 14. Cílem změn bylo mimo jiné i odstranění souběhu tramvajových souprav staré stavby se čtyřnápravovými tramvajemi v dlouhých sklonově náročných úsecích, vedoucích Libní nebo Holešovičkami k Vychovatelně a do Kobylis. Tímto dopravním opatřením začala být Praha 8 obsluhována již jen moderními tramvajemi, což bylo umožněno dodávkou tramvají T 3 č. 6756 6810 z roku 1971, která směřovala především právě do kobyliské vozovny. Ta vypravovala po uvedené změně staré tramvajové soupravy pravidelně již jen na linku č. 26, ukončenou na dnes dávno neexistující smyčce na Pelc-Tyrolce, a po jejím dočasném zrušení v červnu 1973 znovu od října téhož roku v omezeném rozsahu i na linku č. 3, ukončenou u Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF; dnes Výstaviště). Tato podstatná změna v tramvajovém provozu umožnila snížení evidenčního stavu tramvají staré stavby v roce 1972 bylo vyřazeno 28 obousměrných dvounápravových motorových vozů, stav vlečných "plecháčů" se snížil ze 123 na 61 provozních vozů a z evidenčního stavu pak bylo odepsáno ještě i sedm "krasinů". Do konce roku 1972 se situace již příliš nezmění.... "

 

 

A jak místo vypadá dnes ? - Zde jsou fotografie:

 

fotka 1
fotka 2 fotka 3

 

 

Jeden další prastarý snímek....

 

jiný snímek smyčky na Pelc-Tyrolce

V květnu 1972 bylo ještě možno vidět na konečné stanici linky č. 26 na Pelc-Tyrolce dvounápravový vůz č. 2096.
Foto: Tomáš Dvořák

 

 

Máme doma jeden krásný a úžasný plán Prahy, z roku 1960. Můžeme se podívat, jak situace tehdy vypadala, alespoň schématicky:


Co říká plán Prahy v roce 1960...?

 

Co na plánu vidíte? Především smyčku Pelc-Tyrolka. Dále pak návaznost na celou tramvajovou trať Argentinská - Holešovičky - Vychovatelna, která kvůli dálnici zmizela zcela beze stop. Místo ní pak byla postavena trať ulicí Trojskou, kudy tramvaje jezdí dodnes. Také dnešní "most elektrické dráhy" tedy neexistoval. Mimochodem, je to vojenské mostní provizorium, původně plánované jistě jako "dočasné" , které na místě stojí dodnes.

Za povšimnutí rovněž stojí neexistující Nádraží Holešovice (natož nějaká stanice Metra..), v jehož místech byla stará "romantická" zástavba s různými zaniklými ulicemi, jak je vidět. Místo dnešního nádraží je v plánu vyznačena "žel. st. Praha-Holešovice", což ale byla a je dnešní zastávka.

Dále je zajímavé vidět, jak vznikl název Pelc - Tyrolka. Je zde prostě vyznačena Pelc a pak vedle Tyrolka. Tak jsem tedy dostal za vyučenou.. Skoro to vypadá, že byste měli říkat "Mám koleje na Kuchyňce.." To ale moc nezní, hmm.. Nechám si to projít hlavou a - taky především - poptám se na to ještě místních znalců. Tohle chce mít ten správný cit pro věc rodilého Pražáka. To bych taky mohl za chvíli říkat "Bydlím v Řepě.", jako už jsem taky od někoho slyšel.

 

Zpět k původnímu stavu:

Pro širší představu o vzhledu města, ulic a tramvají na přelomu 60. a 70. let přidám několik fotografií, které vyšly jako pohlednice. Jsou to snímky z několika místa na trati v trase Vychovatelna - Argentinská - Plynární - Výstaviště (PKOJF!).

 

křižovatka Vychovatelna Ke Stírce
Na Zátorách Plynární

Bohužel se mi nepodařilo sehnat žádnou fotografii z průběhu tratě ulicí V Holešovičkách. Proto jestli nějakou máte, pošlete mi jí. Trochu ujasnit by potřebovala i "Heydrichova zatáčka" u Vychovatelny.


Na závěr ještě jedna důležitá věc: Na VŠ koleji 17. listopadu na Pelc-Tyrolce funguje bezva filmový klub FK Kotouč,
jehož program visí zde:

http://www.kolej.mff.cuni.cz/kotouc

 

 

Tomáš Palyza, 31.3.2003